Belknap Carroll Cheshire Coos Grafton Hillsborough Merrimack Rockingham Strafford Sullivan
Statewide Results
RAbraham Lincoln37,519 56.9%
11,638
DStephen Douglas25,881 39.3%
SJohn Breckinridge2,112 3.2%
CJohn Bell411 0.6%
  Total 65,923 100%
Jurisdiction Lincoln Douglas Breckinridge Bell
Sum 37,519
56.9%
25,881
39.3%
2,112
3.2%
411
0.6%
Belknap 1,981
51.9%
1,786
46.8%
48
1.3%
5
0.1%
Carroll 2,148
51.3%
1,993
47.6%
42
1.0%
8
0.2%
Cheshire 3,843
64.7%
1,912
32.2%
166
2.8%
21
0.4%
Coos 1,349
49.5%
1,330
48.8%
43
1.6%
2
0.1%
Grafton 4,823
55.4%
3,504
40.2%
343
3.9%
42
0.5%
Hillsborough 6,888
58.6%
4,557
38.8%
221
1.9%
88
0.7%
Merrimack 4,794
53.6%
3,813
42.7%
276
3.1%
56
0.6%
Rockingham 5,720
59.1%
3,228
33.3%
618
6.4%
116
1.2%
Strafford 3,536
60.6%
1,995
34.2%
258
4.4%
43
0.7%
Sullivan 2,437
56.3%
1,763
40.7%
97
2.2%
30
0.7%
Source: The Tribune Almanac for 1861