1788-89 U.S. House of Representatives Elections: Thomas Scott vs. Robert Whitehill

Thomas Scott [F]
8,096 (57.81%)
+2,188
Robert Whitehill [A]
5,908 (42.19%)